Home | Contact | Links

BRT-Advies vof (BOUGIE Revalidatie Techniek - Adviesbureau) ondersteunt marktpartijen in de hulpmiddelenzorg op het terrein van:

  • strategie & marketing;
  • nationaal en Europees beleid, standaardisatie en innovatie;
  • ontwikkeling en implementatie van cliëntgerichte informatiesystemen.

Adviestrajecten worden naar maat opgezet en variëren in looptijd van een eenmalig gesprek tot langdurige consultancy.

BRT-Advies maakt ten behoeve van haar werkzaamheden gebruik van een uitgebreid netwerk aan contacten in Nederland en andere landen van de Europese Unie.

De expertise van BRT-Advies ligt op technologie voor mensen met functioneringsproblemen. In ICF-termen gaat het om mensen met stoornissen van lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, beperkingen in het uitvoeren van activiteiten en problemen in de maatschappelijke participatie (het ICF gedachtengoed dat ten grondslag ligt aan de hedendaagse visie en beleid met betrekking tot mensen met een handicap zoals gehandiapten en ouderen met beperkingen).

Lees meer over BRT-Advies

BRT-Advies is opgericht in 1998 door ir. Theo H.M. Bougie.